Việt Nam Vietnamese Anh English
Trang chủ
Thông tin đầu tư

Các dự án chế biến sâu Titan- Zircon

 

 

Thực hiện chủ trương của  chính phủ Việt Nam về việc phát triển chiều sâu ngành công nghiệp này, Công ty đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai các dự án chế biến sâu titan - zircon. 

 

 

Dự án xây dựng nhà máy tuyển Ilmenite - Zircon - Rutile

Để đáp ứng nhu cầu của cụm các nhà máy chế biến sâu mà công ty dang tập trung đầu tư, chúng tôi sẽ nâng công suất khai thác lên 100.000 tấn khoáng vật nặng một năm và đầu tư mới một nhà máy tuyển ilmenite – Zircon – Rutile.

 

  Thông số dự án  Mức đầu tư : 5 triệu USD Thời gian
Tên dự án Nhà máy tuyển ilmenite- Zircon- Rutile 2011
Công suất 50.000 tấn/ năm  
Địa điểm Khu công nghiệp Bắc Chu Lai- Quảng Nam  
Sản phẩm Monazite, Rutile, ilmenite, Zircon  
Tiến độ 20 % 2010
Thời gian hoàn thành 12 tháng 2011
Nguồn nguyên liệu Quặng khoáng vật nặng từ công trường khai thác  

 

 

♦ Dự án xây dựng nhà máy bột màu Dioxit Titan

ĐQCL là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần Dioxit Vệt Nam(Vinatitan). Công ty đang triển khai dự án nhà máy sản Dioxit Titan tại khu công nghiệp Vũng Áng Hà Tỉnh.

 

Thông số dự án Mức đầu tư : 150 triệu USD Thời gian
Tên dự án Nhà máy sản xuất bột màu Dioxit titan Việt Nam 2009
Công suất 42.000 tấn/năm  
Địa điểm Khu công nghiệp Vũng Áng Hà Tỉnh  
Sản phẩm TiOrutile (70 %) và TiOAnatase (30 %)  
Tiến độ 20 % 2010
Thời gian hoàn thành 24 tháng 2012
Nguồn nguyên liệu Ilmenite Việt Nam, nguyên liệu phụ nhập khẩu  


 

♦ Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Xỉ Titan

 

Thông số dự án Mức đầu tư : 8 triệu USD Thời gian
Tên dự án Nhà máy sản xuất xỉ titan 2010
Công suất 20.000 tấn/năm  
Địa điểm Khu công nghiệp Bắc Chu Lai - Quảng Nam  
Sản phẩm Xỉ Titan  
Tiến độ 10 % 2010
Thời gian hoàn thành 24 tháng 2012
Nguồn nguyên liệu Ilmenite Việt Nam, nguyên liệu phụ nhập khẩu  

 

 

♦ Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Titan xốp

 

Thông số dự án Mức đầu tư : 100 triệu USD Thời gian
Tên dự án  Nhà máy sản xuất Titan xốp 2011
Công suất  5000 tấn/năm  
Địa điểm  Khu công nghiệp Bắc Chu Lai - Quảng Nam.  
Sản phẩm  Titan xốp 2010
Tiến độ  Đang nghiên cứu  
Thời gian hoàn thành  26 tháng. 2013
Nguồn nguyên liệu  Ilmenite Việt Nam, nguyên liệu phụ nhập khẩu.  

 

♦ Dự án xây dựng nhà máy Xỉ tian tại Bình Thuận

 

Thông số dự án Mức đầu tư : 10 triệu USD Thời gian
Công suất 10.000 tấn/năm  
Địa điểm tỉnh Bình Thuận  
Thời gian hoàn thành   2014

 

♦ Dự án xây dựng nhà máy pigment tại Bình Thuận

 

 

Thông số dự án Mức đầu tư : 100 triệu USD Thời gian
Công suất 50.000 tấn/năm  
Địa điểm tỉnh Bình Thuận  
Thời gian hoàn thành   2015

 

♦ Dự án xây dựng nhà máy titan Xốp tại Ninh Thuận

 

Thông số dự án Mức đầu tư : 100 triệu USD Thời gian
Công suất 5.000 tấn/năm  
Địa điểm tỉnh Ninh Thuận  
Thời gian hoàn thành   2015

 

Sản phẩm :
Số lượng:
Xem thông tin giỏ hàng
Liên kết web
Sản phẩm xem nhiều
Đăng ký nhận tin
Trục tuyến
Trục tuyến 10
Hôm nay 1
Tổng lượt 1269470